Kancelaria Radcy Prawnego Ilona Adamczyk

Zakres usług

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Pomocą prawną jest w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych, opinii prawnych, zastępstwo prawne i procesowe.

Kancelaria Radcy Prawnego Ilony Adamczyk świadczy usługi prawnicze zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorców oraz podmiotów instytucjonalnych.