Kancelaria Radcy Prawnego Ilona Adamczyk

Ilona Adamczyk Radca Prawny

O mnie

Uchwałą nr 305/IX/2014 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach z dnia 27 czerwca 2014r. zostałam wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach pod numerem KL-995.

Prawo wykonywania zawodu radcy prawnego uzyskałam z chwilą dokonania wpisu na listę radców prawnych i złożenia ślubowania w dniu 19 sierpnia 2014r. wobec Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach.

Tytuł zawodowy magistra uzyskałam w dniu 10 czerwca 2008r., kończąc tym samym z wyróżnieniem i oceną bardzo dobrą na dyplomie studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Za bardzo dobre wyniki w nauce podczas studiów w latach 2003-2004/2007-2008 w dniu 18 lipca 2008r. otrzymałam od Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dyplom uznania.

Od 8 września 2014r. nieprzerwanie prowadzę własną działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Ilona Adamczyk.