Kancelaria Radcy Prawnego Ilona Adamczyk

Honorarium

Opłaty za czynności radców prawnych wykonujących zawód w kancelariach radców prawnych ustala umowa z Klientem.

Warunki współpracy, w tym sposób rozliczeń ustalane są indywidualnie z każdym Klientem w zależności od rodzaju i zawiłości sprawy oraz wymaganego nakładu pracy radcy prawnego.

Przy ustalaniu wysokości honorarium zastosowanie znajduje system rozliczenia jednorazowego, ryczałtowego, godzinowego i mieszanego, w którym przewiduje się dodatkowe wynagrodzenie w razie pomyślnego wyniku sprawy.